AKERSELVA NÆRINGSFORENING ER INTERESSEORGANISASJONEN FOR ALLE GÅRDEIERE OG NÆRINGSDRIVENDE LANGS ELVA.

Vi mener Akerselva er et fantastisk sted å drive næring, og vi ønsker å bidra og tilrettelegge for mer samarbeid og aktivitet langs elven. Akerselva er på en måte et langt nabolag, der vi ønsker at å være en pådriver for at medlemmer skal kjenne hverandre, kunne støtte hverandre, samt dra nytte av hverandres kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å støtte lokale prosjekter, samt ta initiativ til positive tiltak for området og dets brukere.

 

IMG_9522

 

Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 21. april 2016.

Fra venstre:
Styremedlem Kjersti Normann – Avdelingsleder, Elvebakken VGS.
Styremedlem Sverre Landmark – Markedsdirektør, Aspelin Ramm.
Styreleder Ronny Sandvik – Finansdirektør, Anker STI.
Line Løvstad Nordbye – Arkitektfirma Bjørbekk & Lindheim.
Styremedlem Øyvind Engan – Eiendomssjef, Avantor AS.

Henriette Wulff, Prosjektleder Superblaise.